Naukowcy o językach

Badania naukowców wykazują, że dziecko rozwija 80% swojego potencjału intelektualnego właśnie do 6 roku życia. Jest to najistotniejszy okres dla rozwoju mózgu oraz tempo asymilacji z językiem obcym jest bardzo szybkie.

Na podstawie eksperymentów i badań przeprowadzonych przez naukowców z Monachium
(w kilku przedszkolach nauczano języka obcego trzy razy w tygodniu po 20 minut w 8-12 osobowych grupach) wynika, że:

  • nauka języków obcych w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym jest możliwa, a najlepsze rezultaty osiąga się wówczas, gdy podstawą nauczania są gry i zabawy;
  • nauka języka obcego nie jest przeszkodą dla rozwoju języka ojczystego;
  • przekazywanie dzieciom języka obcego ma sens pozwalający osiągnąć zauważalne wyniki, gdy odbywa się przynajmniej trzy razy w tygodniu, a zajęcia nie trwają dłużej niż trzy godziny;

Istnieje również tzw. proces lateralizacji, który zachodzi w wieku 11-12 lat. Naukowcy twierdzą, że lateralizacja powoduje sztywnienie mózgu oraz w krtani osoby dorastającej następują strukturalne zmiany czyniące ją mniej elastyczną i gorzej przystosowującą się do tworzenia nowych dźwięków. Najlepszy wiek aktywizacji języka to 4-8 lat.