Bełchatów

Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka „Jabłuszko”
www.przedszkole-jabluszko.pl
10 GRUP, 1x w tyg., WIEK: 2,5-6 lat, język francuski.

Klub Malucha Baby Town
www.przedszkole-babytown.pl
GRUPA POCZĄTKUJĄCA, 2x w tyg., język niemiecki.
GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA, 2x w tyg., język niemiecki.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełchatowie
www.nspbelchatow.pl
KLASA I i KLASA II, 1x w tyg./60 min., język francuski.
KLASA I i KLASA II, 1x w tyg./60 min., język niemiecki.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bełchatowie
www.sp3.belchatow.pl
GRUPA POCZĄTKUJĄCA, 1x w tyg./60 min, język francuski.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie
www.szkoladobrzelow.pl
GRUPA POCZĄTKUJĄCA, 1x w tyg./60 min, język francuski.

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie
www.mck.belchatow.pl
GRUPA POCZĄTKUJĄCA, 1x w tyg./60 min, język francuski.