Język Francuski

francuskiPracujemy na bazie podręczników Hachette, CLE International z dziećmi od 4 roku życia. Z dziećmi  1,5 roku-4 lata pracujemy wg własnej metody, własnych przygotowanych konspektów oraz na bazie własnych materiałów wspierając się gazetkami dla dzieci, bajkami, książeczkami oraz maskotkami tworząc własne historie. Pracujemy też na książkach wydawnictwa ELI Lectures Eli Poussins.