Dlaczego warto?

Język angielski zdominował w największym zakresie naukę języków obcych dla dzieci. Rzadko można spotkać się, szczególnie w małych miastach, z dobrą ofertą nauki języka niemieckiego czy francuskiego dla dzieci. Osobiście przekonałam się, że wykonywane przeze mnie prace zawodowe znalazłam dzięki znajomości przede wszystkim języków niemieckiego i francuskiego. Przeglądając bieżące oferty pracy, w większości z nich wymagana jest znajomość co najmniej dwóch języków obcych.

Ponadto propozycje Komisji Europejskiej wskazują także na znajomość co najmniej jednego języka europejskiego oprócz angielskiego:
http://ec.europa.eu/languages/policy/learning-languages/early-language-learning_pl.htm

Tak więc pytanie, dlaczego i czy warto uczyć się kolejnego języka obcego obok j. angielskiego staje się pytaniem retorycznym.