Metoda Atelier

Można powiedzieć, że język angielski zdominował w największym zakresie naukę języków obcych dla dzieci. Rzadko można spotkać się, szczególnie w małych miastach, z dobrą ofertą nauki innych języków obcych dla dzieci. Na moim przykładzie przekonałam się, że wykonywane przeze mnie prace zawodowe znalazłam dzięki znajomości nie tylko j. angielskiego, ale przede wszystkim niemieckiego lub francuskiego. Przeglądając oferty pracy, w większości z nich wymagana jest znajomość drugiego języka obcego obok j. angielskiego. Propozycje Komisji Europejskiej również wskazują na znajomość co najmniej jednego języka europejskiego oprócz angielskiego i swojego ojczystego języka: http://ec.europa.eu/languages/orphans/promoting-early-language-learning_pl.htm
Przyszłe pokolenia będą zmuszone znać inne języki poza angielskim, tym bardziej kiedy żyjemy  w UE, która otwiera nam różne zawodowe możliwości. Tak więc z pewnością warto 🙂

 

W nauczaniu języków obcych kierujemy się przede wszystkim naturalnym sposobem ich przyswajania i tzw. immersją językową, czyli zanurzeniem w języku obcym. Staramy się mówić tylko po francusku lub niemiecku. Dzieci w wieku przedszkolnym uczymy przede wszystkim przez zabawę stosując metodę polisensoryczną, czyli naukę przez śpiewanie, taniec, dotykanie
i smakowanie. Dzięki tej metodzie angażowane są wszystkie zmysły oraz dzieci bardzo chętnie biorą udział w zabawach z wykorzystaniem tej metody.

Stosujemy też metodę „reagowania całym ciałem” (TPR), która poprzez ruch fizyczny
i demonstrowanie poleceń nauczyciela jest najlepszym sposobem na zapamiętywanie słówek.

Kolejna metoda to metoda SPIRALI, czyli przy wprowadzaniu nowego materiału ciągle wracamy choćby na krótko do materiału, którego nauczyliśmy się wcześniej.

Na zajęciach towarzyszą dzieciom różne multimedialne nagrania, gry edukacyjne oraz krótkie bajki, które nawiązują tematycznie do materiału z lekcji. Ciekawe prace plastyczne i manualne pozwalają na utrwalenie słownictwa, a podczas tworzenia towarzyszy nam francuska lub niemiecka piosenka utrwalająca poznane zwroty.

Ponadto korzystamy z nowoczesnych urządzeń multimedialnych takich jak tablica interaktywna, projektor, które pozwalają na zintensyfikowanie kontaktu z językiem.

Podsumowując, nauczanie dzieci wymaga od lektora sporej wyobraźni, by zainteresować dzieci zajęciami i by one wyczekiwały z niecierpliwością kolejnych. Wiele materiałów opracowuję sama, szczególnie, jeśli chodzi o naukę dzieci do 4 roku życia, gdzie trudno jest znaleźć materiały dydaktyczne przeznaczone dla najmłodszych. Nauczanie dzieci sprawia największą radość, gdyż na chwilę stajemy się dziećmi, a efekty naszej pracy widać niemalże natychmiast. W nauczaniu małych dzieci z pewnością nie ma jednej metody nauczania i moje doświadczenie wskazuje, że trzeba umiejętnie wykorzystywać wiele metod i łączyć je ze sobą, by nauka była ciekawa, stanowiła dla dziecka pewnego rodzaju przygodę.