Immersja Językowa

Stosujemy immersję językową, czyli zanurzenie w języku obcym, mówimy tylko po francusku i niemiecku. Elementy zabawy mają miejsce na każdej lekcji
z „Atelier”.