Metoda Polisensoryczna

Stosujemy metodę polisensoryczną, czyli angażujemy wszystkie zmysły dziecka do poznawania nowego języka. Jest to nauka przez śpiewanie, taniec, dotykanie
i smakowanie. Dzięki temu łatwiej zapamiętać nazwy owoców, czy warzyw, jeśli dziecko ma szansę skosztować ich na zajęciach.